• Profiel
 • Compliance
 • Milieu
 • Arbo
 • Veiligheid
 • Trainingen
 • Project
 • Contact
 • Arbo

  Compas vergroot het welzijn van uw medewerkers èn uw organisatie

  De medewerkers van Compas doen hun werk in een zeer prettige omgeving. Ons ziekteverzuim is lager dan 1%. Door de arbeidsomstandigheden ook bij uw organisatie onder de loep te nemen, kunnen we door eenvoudige en praktische oplossingen snel resultaat realiseren.

  Als u zorgt voor optimalisering van de arbeidsomstandigheden, zult u merken dat uw werknemers meer betrokken en meer tevreden zijn. Dit vertaalt zich direct naar de prestaties van uw organisatie.

  Ons dienstenpakket is breed, hieronder leest u een greep hieruit

  • Uitvoeren en evalueren van een risico inventarisatie (RIE)
  • Opstellen, implementeren en periodiek bijstellen van het Plan van Aanpak (PvA)
  • Adviseren over de werkplekinrichting om arbeidsgerelateerde klachten te voorkomen (RSI preventie, stoelmassages, praktijkgerichte trainingen)
  • Geven van arbo-trainingen (in company en bedrijfsspecifiek)
  • Opstellen van een arbo-zorgsysteem en arbohandboek
  • Beoordelen van handboeken
  • Uitvoeren van proces- en productaudits
  • Begeleiden bij certificering