• Profiel
 • Compliance
 • Milieu
 • Arbo
 • Veiligheid
 • Trainingen
 • Project
 • Contact
 • Project

  Graag doen we iets terug voor het milieu.

  Vanaf de oprichting van Compas was het voor ons meteen duidelijk. Naast het adviseren over milieuzaken ook iets daadwerkelijk terugdoen voor het Milieu. Een deel van de winst van Compas Management & Advies gaat naar het project ‘Painted Dog Conservation’( PDC) in Zimbabwe. Vanaf 1997 steunen we dit project, eerst als vrijwilligers, en zodra ons budget het toeliet ook financieel.

  Waarom dit project?

  Als de Painted Hunting Dog uitsterft zal er weer een diersoort verdwenen zijn. Daarmee zullen ook andere diersoorten in hun voortbestaan worden bedreigd. Het uitsterven van diersoorten verstoort op een dramatische manier de fragiele balans in de natuur en het ecosysteem waar we uiteindelijk allemaal afhankelijk van zijn. Het motto van het project is Conservation through Action and Education. Dit spreekt ons aan en past bij de Compas-mentaliteit. Door de lokale jeugd voorlichting en onderwijs te geven, krijgen de mensen meer inzicht in het belang van natuurbehoud. De lokale bevolking wordt actief bij het project betrokken en heeft hierdoor een belang bij het slagen van het project.

  Net zo enthousiast als wij?

  Voor meer informatie over dit project en over de honden die met uitsterven bedreigd worden, kunt u kijken op : www.painteddogconservation.nl en www.painteddog.org