Duurzaamheid

Met een flinke portie kennis, ervaring en doorzettingsvermogen helpen wij uw bedrijfsproces of dienstverlening te verduurzamen. Onze passie is om organisaties te begeleiden in de transformatie naar een circulaire economie. Onze gespecialiseerde adviseurs met ruime ervaring op het gebied van onder andere milieu, afval, wetgeving, energie, veiligheid, kwaliteit en bouw helpen u graag verder.

Energiescan

Het energieadviesrapport wordt opgesteld op basis van de door de overheid opgestelde lijst met Erkende Maatregelen voor uw branche. Deze maatregelen zijn verplicht gesteld voor iedere locatie die meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruikt. Dit betekent dat iedere maatregel die binnen 5 jaar terugverdiend kan worden, ook daadwerkelijk direct (en voor nu is dit nog binnen 3 jaar) uitgevoerd dient te worden. Het adviesrapport omvat de maatregelen die de locaties individueel uit kunnen voeren. Daarnaast kijken we ook naar maatregelen die niet zijn opgenomen in de Erkende Maatregelen, maar wel relevant kunnen zijn voor de organisatie.

Energiebesparings- en informatieplicht

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Compas Management & Advies kan deze verplichtingen voor uw bedrijf uitvoeren. Wij inventariseren welke maatregelen van toepassing zijn, rapporteren dit in het Eloket en stellen een plan van aanpak op voor uw bedrijf.

Energie Efficiency Richtlijn

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Deze richtlijn had als doel om in 2020 20% minder energie te verbruiken in Europa. Daartoe bevat de richtlijn verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. Voor bedrijven gelden per juli 2015 twee verplichtingen: artikel 8 en 14. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. Onzeker of u moet voldoen aan de EED? Of dient de concernapportage geactualiseerd te worden? Wij horen het graag.

Circulaire economie

Geen afval meer produceren, kunt u zich dat voorstellen? Dit is wel het uitgangspunt van circulaire economie. Momenteel gebruiken we soms nog onnodig veel grondstoffen en produceren we veel afval. Een oplossing hiervoor is circulaire economie. Circulaire economie is een economie waarin geen afval bestaat en materialen steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. heeft u ideeën hiervoor? Of wilt u hiermee aan de slag? Wij gaan hierover graag met u in gesprek!

CO2-Uitstoot reduceren?

Wilt u als bedrijf uw CO2-Uitstoot reduceren? Neem contact met ons op. Wij maken uw CO2-Footprint inzichtelijk en geven passende adviezen om de uitstoot te reduceren.