Projecten

Onze projecten

Warme overdracht bodemtaken

Omschrijving project:

Warme overdracht van de provinciale bodemtaken naar de gemeenten in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Rol Compas Management & Advies

Advisering en ondersteuning op het proces en de inhoud bij de implementatiefase van de warme overdracht provinciale bodemtaken naar omgevingsdiensten en gemeenten, voortkomend uit de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Status project

Vanaf 2018 tot heden.

VCA-Certifcering

Omschrijving project:

Begeleiden van de hercertificering voor de VCA 2008/5.1. Vanaf 2020 wordt de VCA-hercertificering conform de nieuwe norm 2017/6.0 begeleid.  

Opdrachtgever

De Stamhuis Groep

Rol Compas Management & Advies

De organisatie ondersteunen bij het bereiken van de doelstellingen die gesteld staan in de VCA-normering en deze borgen in de organisatie. Tevens het begeleiden van de VCA-Audit op de projectlocaties en kantoor. 

Status project

Vanaf 2014 tot heden.

Grondwatermonitoring tankstations

Omschrijving project:

Jaarlijkse grondwatermonitoring in het kader van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB).

Opdrachtgever

BP Europa SE - BP Nederland

Rol Compas Management & Advies

Het aansturen en coördineren van de uitvoerende partij en het adviseren met betrekking tot de rapporten en resultaten.

Status project

Lopend vanaf 2000 tot heden.


Hondecoeterstraat, Amsterdam

Omschrijving project:

Het ontwikkelen van een woningbouwcomplex.

Opdrachtgever

Projectontwikkelaar

Rol Compas Management & Advies

De opdrachtgever ondersteunen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen die voor de sloop en nieuwbouw nodig zijn (vergunningenmanagement). Tevens wordt de projectmanager van de opdrachtgever ondersteund in de aansturing van architect, aannemer en onderaannemers (bouwmanagement). Daarnaast is de afstemming met de directe omgeving door Compas begeleid (omgevingsmanagement).

Status project

Project gestart in 2016 en afgerond in 2018.

Bron PWN-Fotografie

Bodemsanering Rhoonse Stort / Herinrichting ZegenpolderStort

Omschrijving project:

Voorbereiding en uitvoering  van de bodemsanering van de Rhoonse stort i.h.k.v. de Wetbodembescherming en de (natuur) herinrichting van de Zegenpolder als onderdeel van het overall project “Het Buijtenland van Rhoon” .

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Rol Compas Management & Advies

Projectmanager om op basis van de inhoud, rekening houdend met de omgeving en de bestuurlijke belangen de uitvoering tot een goed einde te leiden.

Status project

Vanaf 2017 tot 2021.

Sloop/nieuwbouw van tankstation langs de A58

Omschrijving project:

Begeleiden van sloop/nieuwbouw van tankstation langs de A58.

Opdrachtgever

BP

Rol Compas Management & Advies

Projectmanager om op basis van de inhoud, rekening houdend met de omgeving en de bestuurlijke belangen de uitvoering tot een goed einde te leiden.

Status project

Vanaf 2017 tot 2021.

Schimmelpennincklaan Den Haag

Omschrijving project:

Herontwikkeling van rijksmonument (kantoor) naar appartementen.

Opdrachtgever

Projectontwikkelaar

Rol Compas Management & Advies

De opdrachtgever ondersteunen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen die voor de gedeeltelijke sloop en nieuwbouw nodig zijn (vergunningenmanagement). Hieronder valt de omgevingsvergunning, waaronder afstemming met de monumentencommissie. Tevens wordt de opdrachtgever ondersteund bij de (onder)aannemerselectie en het opstellen van de werkomschrijvingen. Tot slot is de asbestinventarisatie en asbestsanering begeleid.

Status project

Het project is in 2018 afgerond en de appartementen zijn inmiddels bewoond.

Boscompensatie Rhoon

Omschrijving project:

Begeleiden van realisatie van bos in het kader van compensatie van gekapt bos ten behoeve van de sanering van de Rhoonse Stort.

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Rol Compas Management & Advies

Namens de opdrachtgever de realisatie van de boscompensatie begeleiden. Dit loopt van het opstellen van het programma van eisen en de afstemming met de gemeente en belanghebbenden in het gebied tot de aanbesteding en begeleiding van de uitvoering.

Status project

Vanaf 2020 tot heden.