Projecten

Onze projecten

Verstegen Spices & Sauces

Omschrijving project

Risico-inventarisatie en -evaluatie onderzoek fysieke belasting

Opdrachtgever

Verstegen Spices & Sauces BV

Rol Compas Management & Advies

Wij vinden: voorkomen is beter dan genezen! Dat vindt ook Verstegen Spices & Sauces. En daarom mogen wij een verdiepend onderzoek uitvoeren naar de fysieke belasting van hun medewerkers.

Hiervoor inventariseren we eerst waar de knelpunten liggen en onderzoeken dan samen hoe we deze kunnen oplossen zodat we de veiligheid en gezondheid van de organisatie en haar medewerkers duurzaam kunnen verbeteren.

Status project

Vanaf 2024

https://verstegen.nl/

Mobiliteitshub Nieuw Reijerwaard

Omschrijving project

De ontwikkeling van een mobiliteitshub met gold level standaard truckparking op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.
Voor de mobiliteitshub is een kavel van ruim vijf hectare gereserveerd aan de Basilicumweg, tussen de Verbindingsweg en de A15.

Opdrachtgever

bp Nederland

Rol Compas Management & Advies

Voor Compas Management & Advies ligt hier een adviserende rol met de nodige uitdagingen. De uitdaging zit vooral in het korte tijdbestek tussen het ontwerp en de uitvoeringsfase.

Status project

Vanaf 2024

https://www.bp.com/nl_nl/netherlands/home/nieuws/persberichten/Nieuw_Reijerwaard.html

Energie Besparingsplicht

Omschrijving project

Wist u dat dat er uiterlijk 1 december 2023 weer gerapporteerd moet worden ten behoeve van de Energiebesparingsplicht? Deze rapportageverplichting geldt iedere vier jaar.

Rol Compas Management & Advies

Wij van Compas Management & Advies kunnen u en uw bedrijf ondersteunen bij het inventariseren, opzetten en indienen van de benodigde rapportages.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: info@compasmanagement.nl
010- 4251555

https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht-2023?gclid=EAIaIQobChMIxuPT4tHwgQMV5xAGAB0KVgU_EAAYAiAAEgKvQ_D_BwE

 

Boscompensatie Rhoon

Omschrijving project

Begeleiden van realisatie van bos in het kader van compensatie van gekapt bos ten behoeve van de sanering van de Rhoonse Stort.

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Rol Compas Management & Advies

Namens de opdrachtgever de realisatie van de boscompensatie begeleiden. Dit loopt van het opstellen van het programma van eisen en de afstemming met de gemeente en belanghebbenden in het gebied tot de aanbesteding en begeleiding van de uitvoering.

Status project

Vanaf 2021 tot heden

https://www.albrandswaard.nl/onze-gemeente/leven-in-albrandswaard/bouwprojecten/rhoonse-stort/

Grondwatermonitoring tankstations

Omschrijving project

Jaarlijkse grondwatermonitoring in het kader van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB).

Opdrachtgever

BP Europa SE - BP Nederland

Rol Compas Management & Advies

Het aansturen en coördineren van de uitvoerende partij en het adviseren met betrekking tot de rapporten en resultaten.

Status project

Lopend vanaf 2000 tot heden.

VCA-Certifcering

Omschrijving project

Begeleiden van de hercertificering voor de VCA 2008/5.1. Vanaf 2020 wordt de VCA-hercertificering conform de nieuwe norm 2017/6.0 begeleid.  

Opdrachtgever

De Stamhuis Groep

Rol Compas Management & Advies

De organisatie ondersteunen bij het bereiken van de doelstellingen die gesteld staan in de VCA-normering en deze borgen in de organisatie. Tevens het begeleiden van de VCA-Audit op de projectlocaties en kantoor. 

Status project

Vanaf 2014 tot heden.

Sloop/nieuwbouw tankstation langs A58

Omschrijving project

Begeleiden van sloop/nieuwbouw van tankstation langs de A58.

Opdrachtgever

BP

Rol Compas Management & Advies

Projectmanager om op basis van de inhoud, rekening houdend met de omgeving en de bestuurlijke belangen de uitvoering tot een goed einde te leiden.

Status project

Vanaf 2017 tot 2021.