Milieu

Compas Management & Advies is dé specialist op het gebied van bodem. Wij adviseren al meer dan 20 jaar onze opdrachtgevers over bodem. Dit doen wij voor zowel kleine bedrijven als voor gerenommeerde multinationals. Heeft u vragen over bodemverontreinigingen, grondstoffen, afvalstoffen of vergunningen? Compas zoekt het voor u tot de bodem uit!

Bodem

Gaat u ontwikkelen of bouwen en wilt u weten wat de kwaliteit is van de grond. Of heeft u te maken met een saneringstraject of een incident? Over dat soort onderwerpen adviseren onze bodemspecialisten. Wij adviseren in het onderzoeks- en eventuele saneringstraject en verzorgen de benodigde meldingen en vergunningen. Daarnaast coördineren en adviseren wij bij grote projecten.

Lucht en licht

Het is steeds vaker nodig dat bij nieuwe ontwikkelingen wordt gekeken naar de effecten op de luchtkwaliteit of het beperken van lichtoverlast zowel in de uitvoerende als in de operationele fase. Als dit soort specialistische onderzoeken voor uw ontwikkeling nodig zijn adviseren wij u graag en coördineren desgewenst de nodige onderzoeken.

Geluid

Overal is er geluid. Een lossende vrachtwagen, een koelinstallatie of een vol terras. In Nederland gelden regels voor geluid. Wit u weten welke regels voor u wel of juist niet van toepassing zijn,   waaraan u moet voldoen of welke maatregelen mogelijk zijn? Wij helpen u graag verder!

Gevaarlijke stoffen

Werken met, of opslaan van brandbare, explosieve en giftige stoffen? Voor de veiligheid en het milieu zijn hierop vele wetten, richtlijnen en normen van toepassing. Welke voor uw activiteiten van toepassing zijn zoeken we graag voor u uit en komen dan met een advies welke past bij uw organisatie.

Milieu Effect Rapportage (MER)

Voor sommige projecten is er voorafgaand aan de besluitvorming een Milieu Effect Rapportage nodig. Om dit te kunnen beoordelen kunnen wij u ondersteunen met een project MER beoordeling en adviseren welke procedure u dient te volgen.

Evenementen

Een evenement organiseren. Leuk, mooi of gezellig, maar soms ook een uitdaging met de nodige voorbereiding. Je wilt immers dat een evenement veilig verloopt en dat iedereen er met een goed gevoel aan terugdenkt. Onze omgevingsadviseur kan u helpen bij de te nemen stappen en maatregelen.