Vergunning & Meldingen

Bij bedrijfsvoering is continue verandering mogelijk. Bij het oprichten, veranderen en of uitbreiden van uw bedrijf moet u rekening houden met wet- en regelgeving. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en indienen van vergunningen en meldingen. Compas Management & Advies heeft ruim 20 jaar ervaring met het indienen diverse meldingen en vergunningen bij verschillende bevoegde gezagen. Wij stellen voor u een op maat gemaakt advies op en nemen hierin op welke meldingen en vergunningen van toepassing zijn op de voorgenomen activiteit. U kunt naar aanleiding van ons advies zelfstandig de melding of vergunning indienen of deze uitbesteden bij ons. Wij dragen dan zorg voor een goede afhandeling door de wettelijke termijnen te bewaken.

Omgevingsvergunning

Bestemmingsplannen
Omgevingswet

Bij het oprichten, veranderen of uitbreiden van een bedrijf moet rekening worden gehouden met diverse wet- en regelgeving. Voor bepaalde veranderingen moet toestemming gevraagd worden in de vorm van een omgevingsvergunning (bijvoorbeeld voor de onderdelen Bouwen, Reclame, Milieu etc.) Het is belangrijk dat uw bedrijf voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Wij geven u een praktisch advies. Wilt u dat wij de vergunning ook aanvragen? Geen probleem, deze dienen wij voor u in en zorgen dat u de vergunning binnen de wettelijke termijn ontvangt!

U kunt Compas Management & Advies ook in de arm nemen om de ontwikkeling ten aanzien van het bestemmingsplan te beoordelen. Als blijkt dat dit nodig is kan Compas Management & Advies in opdracht van of namens u een afwijking van het bestemmingsplan aanvragen. Hiertoe ligt een ruimtelijke onderbouwing ten grondslag. De ruimtelijke onderbouwing omvat onder andere bodem-, flora- en fauna-, lucht-, water- en archeologisch onderzoek. Compas Management & Advies kan al deze onderzoeken voor u uit laten voeren en coördineren.

Binnen Compas Management & Advies zorgen we dat we op de hoogte zijn van de huidige, maar zeker ook de toekomstige wet- en regelgeving. De overheid is bezig met de omvorming van het stelsel van de omgevingswet en de milieuwetgeving. Deze wetgeving is nog niet in werking, maar in onze advisering zullen wij daar waar nodig de toekomstige wijzigingen inzichtelijk maken en daar op in spelen.

MeldingenActiviteitenbesluitWet beheer rijkswaterstaatswerken


Algemeen advies

Naast vergunningstrajecten is het mogelijk om bepaalde activiteiten met een melding te mogen uitvoeren. Denkt u hierbij aan een melding onttrekken en lozen van grondwater, een milieuneutrale melding of een andere vorm. In ons uitgebreide en duidelijk advies behandelen wij de te doorlopen trajecten en dienen wij uw melding voor u in!

Voor de start van een nieuw bedrijf, het veranderen van een bestaand bedrijf of bijvoorbeeld het plaatsen van een brandstoftank is het nodig om een melding Activiteitenbesluit in te dienen. In ons praktische advies worden de aandachtspunten opgesomd. Compas Management & Advies kan eventueel de melding namens u indienen.

Voor bepaalde activiteiten op en om de rijkswegen in Nederland moet een vergunning of ontheffing worden aangevraagd. Deze vergunningen en ontheffingen moeten worden aangevraagd in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) en de Wegenverkeerswet (Wvw). Vraag ons om een advies op maat!

Staat uw vergunningstraject hierboven niet benoemd en bent u toch benieuwd of wij uw bedrijf kunnen bijstaan in een vergunningstraject? Neem dan snel contact met ons op. Bovengenoemde vergunningen zijn slechts een kleine greep uit de vergunningen en meldingen die wij voor bedrijven aanvragen. Compas Management & Advies stelt voorafgaand altijd een advies op maat op voor uw voorgenomen activiteit. 

 

Voorbeeldadvies

Onderstaand hebben wij voor u een voorbeeldadvies geselecteerd die zorgvuldig isopgesteld door Compas Management & Advies. In onze adviezen wordt aandacht gegeven aan alle aspecten die van invloed kunnen zijn op uw activiteit. Dit advies is te downloaden onder de weergegeven afbeelding. Mocht u naar aanleiding van dit voorbeeld vragen hebben, of een advies op maat voor uw activiteit willen ontvangen, neem dan contact met ons op!

Voorbeeldadvies Tankstation

Download hier ons voorbeeldadvies.