Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is een manier van managen en organiseren gericht op het continu verbeteren van product, productieproces, dienst of organisatie. Het betreft alle onderdelen van het managen van een organisatie. Kwaliteitsmodellen en instrumenten kunnen helpen, maar in de kern betreft het de houding en het gedrag van medewerkers en managers welke gericht moeten zijn op continue verbetering van de kwaliteit. Bij Compas Management & Advies zijn we zelf ook ISO 9001 gecertificeerd en helpen u graag een certificaat te behalen!

PDCA-Cyclus

In de planfase (P) stellen we de strategie en het beleid vast met de daarbij behorende doelstellingen. Strategische doelstellingen worden daarna vertaald naar de concrete doelstellingen. Hierin worden ook acties en middelen benoemd die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. In de do-fase (D) gaan we aan de slag met de uitvoering van de geplande activiteiten.

In de checkfase (C) verzamelen we informatie over de geleverde prestaties, conform de afspraken die we hierover in de planfase hebben gemaakt. Er wordt beoordeeld of we nog op de juiste koers zitten en in welke mate de voortgang van de doelstellingen wordt gerealiseerd. In de actfase (A) sturen we bij. Hier gaan we de resultaten analyseren en maken we aanpassingen in de activiteiten om afwijkingen bij te sturen.

ISO 9001

De certificering toont aan dat uw organisatie grip heeft op haar bedrijfsvoering en in staat is procesprestaties en productconformiteit continu te verbeteren. ISO 9001:2015 borgt de wensen en eisen van belanghebbenden (stakeholders), brengt risico’s en kansen voor uw organisatie in kaart en draagt bij aan de betrokkenheid en het kwaliteitsbewustzijn van medewerkers.

ISO 14001

Met een ISO 14001 certificaat maakt u aantoonbaar aan opdrachtgevers dat u voldoet aan de eisen in de ISO 14001-norm en nationale milieuwetgeving. ISO 14001 richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied door middel van het opzetten en beheersen van een milieumanagementsysteem binnen uw organisatie. Het ISO 14001 certificaat is een veel voorkomende eis in aanbestedingen bij bedrijven en overheid, sterk beïnvloed door het duurzaam inkoopbeleid van de overheid. 

ISO 45001

Gezond & Veilig werken heeft alles te maken met een gezonde veiligheidscultuur. ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daarnaast draagt het bij aan het voeren van een beleid dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.