Projectmanagement

“Projectmanagement; het beheersen van projecten”!  

Hierbij kunnen projecten variëren van de realisatie van een woning, tankstation of een bodemsanering tot een integraal-/multidisciplinair project waarbij sloop, bodemsanering en een herontwikkeling (bijv. nieuwbouw of natuur) samenkomen.  Elk project kenmerkt zich door verschillen in o.a. stakeholders, omgeving en beschikbare budgetten. Compas Management & Advies kan voor een concreet project op het gebied van compliance, milieu, arbo of veiligheid het projectmanagement verzorgen. 

 

Gedegen voorbereiding


Controle


Kritische houding


Einddoel bereiken

Laat Compas Management & Advies u helpen met uw projecten!

Daarmee verzekert u zich van een gedegen voorbereiding en uitvoering en daarmee een project dat van het begin tot en met de oplevering onder controle is. 

De rol als zogenoemde “spin in het web” om de vele lijnen binnen het project tot de kern te leiden wordt als belangrijk onderdeel gezien binnen het projectmanagement. Hierbij schuwt onze projectmanager niet om ook een kritische houding in te nemen, maar altijd met de insteek om het einddoel van het project te bereiken. 

Onze projectmanagers hebben veel ervaring met zowel kleine als grote en multidisciplinaire projecten en ontzorgen de opdrachtgever door o.a. heldere werkprocessen, open en volledige communicatie en voortgangsrapportages.