Veiligheidsmanagement

Veiligheidsmanagement kan worden gezien als een overkoepelende term waar alle processen en onderwerpen onder vallen die te maken hebben met veiligheid. Het is de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw organisatie en is cruciaal als u de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers wilt verbeteren en ongevallen wilt voorkomen.

Veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbeleid van uw organisatie is de leidraad om duidelijk te maken wat ieders rol is in het verhogen van de veiligheid van uw organisatie.

In het veiligheidsbeleid worden de doelen op het gebied van veiligheid vastgesteld en op basis hiervan wordt de meest effectieve route uitgestippeld voor veilig en gezond werken.

U maakt inzichtelijk welke middelen en systemen u hiervoor nodig heeft, maar ook hoe u preventief beleid en voorlichting wilt geven aan uw medewerkers.

Compas Management & Advies kan een veiligheidsbeleid voor uw organisatie opstellen en implementeren. Bent u al in het bezit van een veiligheidsbeleid? Dan kunnen wij dit op een effectieve manier voor u managen.

V&G-coördinatie

Voor de praktische uitvoering van het veiligheidsbeleid binnen uw organisatie of op projectlocaties is co├Ârdinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G) van belang.

Uw medewerkers krijgen praktische voorlichting over het veilig en gezond werken, er worden duidelijke werkinstructies opgesteld, het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers wordt vergroot door gesprekken met hen aan te gaan over hun werkomstandigheden en uw medewerkers worden ondersteund in het opstellen van V&G plannen die vereist kunnen worden door een opdrachtgever of door wet- en regelgeving.

Compas Management & Advies kan de V&G co├Ârdinatie voor uw organisatie uitvoeren maar ook uw medewerkers hierin begeleiden zodat zij deze taken zelfstandig kunnen gaan uitvoeren.

Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid is de RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak.

Wij kunnen uw bestaande RI&E actualiseren naar de huidige situatie, een RI&E met een wettelijk goedgekeurd instrument voor u uitvoeren of een RI&E voor uw situatie opstellen en laten goedkeuren.

VCA certificering

Als uw organisatie in het bezit is van een VCA certificering of dat zou willen komen, kunnen wij u begeleiden. Wij kunnen het proces tot certificering voor u begeleiden en wij kunnen uw VCA certificering samen met u beheren en medewerkers begeleiden om deze taak op zich te nemen.