Veiligheid

Compas draagt zorg voor een veilige samenleving

Compas Management & Advies is als onafhankelijk adviesbureau actief binnen alle facetten van veiligheid. Wij geven u een onafhankelijk advies voor projectgebonden veiligheidsaspecten, implementeren een nieuw veiligheidssysteem, kunnen projectbegeleiding op locatie bieden en uw veiligheidsafdeling ondersteunen of begeleiden bij het opzetten van processen en procedures zodat veiligheid binnen uw organisatie op een hoger niveau komt.

Arbeidsveiligheid

De Arbeidsomstandighedenwet is van toepassing op alle werkgevers en werknemers in Nederland. Maar welke voorschriften zijn er allemaal en wat betekent dit voor uw organisatie en dagelijkse werkzaamheden? Compas Management & Advies adviseert uw organisatie om op praktische wijze de voorschriften uit de wet- en regelgeving om te zetten naar een veilige uitvoering van uw werkzaamheden.

V&G-Coördinatie inclusief op locatie

Veiligheid en gezondheid (V&G)  is van belang voor uw gehele organisatie en uw medewerkers. Door preventief te werk te gaan en uw medewerkers voorlichting te geven over veiligheid en gezondheid, kunt u ongevallen voorkomen.

De coördinatie hiervan kan plaatsvinden in uw organisatie in het algemeen of op een project in de uitvoering in het bijzonder.

Compas Management & Advies adviseert u om de V&G coördinatie op operationeel niveau te waarborgen.

Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Een RI&E bestaat uit twee onderdelen. Een overzicht van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie en een plan van aanpak hoe deze risico’s op te lossen of te beheersen.

Een RI&E is een wettelijke verplichting voor alle organisaties met personeel en moet periodiek worden geactualiseerd.

Compas Management & Advies adviseert u in het gebruik van het juiste RI&E instrument en of een RI&E moet worden uitgevoerd of dat een actualisatie voldoet. Daarnaast zal het advies ook altijd betrekking hebben op het bijbehorende plan van aanpak.

VCA-Certificering

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Als uw organisatie in het bezit is van een VCA certificering of dat zou willen komen, kunnen wij u voorzien van advies om de juiste VCA certificering toe te passen, hoe deze te beheren en hoe dit toe te passen in uw organisatie. Door in de voorbereiding te investeren verhoogd u de effectiviteit tijdens uw projecten. 

                   "Denkt u dat veiligheid duur is?

                  Probeer eens een ongeval!"

Overige vragen

Andere vragen gericht op een veiligheidsthema? Schroom niet om ons te benaderen via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op. Wij hebben diverse veiligheidsprofessionals beschikbaar die u kunnen bijstaand bij elke opdracht!